พัทธยา เทศทอง


   
ประวัติสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แผนงานของมูลนิธิ
มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
ตราสาร
ใบอนุญาติให้ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย"

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330