พัทธยา เทศทอง


แผนงานของมูลนิธิ

1.แผนระยะสั้น ( ปี 2552 )
- การเตรียมนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม 2552 (แข่งขัน 12 – 20 สิงหาคม 2552)
-การเตรียมนักกีฬาเพื่อส่งคัดเลือกจัดอันดับและสะสมคะแนนให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ( ทำร่วมกับสมาคมกีฬาตามประเภทความพิการ )

2.แผนระยะกลาง ( ปี 2552 – 2553 )
- การเตรียมนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 เมืองกวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2553 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 11 ธันวาคม 2553 (แข่งขันระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2553 )
- การเตรียมนักกีฬาเพื่อคัดเลือก จัดอันดับ สะสมคะแนน ให้ได้สิทธิไปแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (ทำร่วมกับสมาคมกีฬาตามประเภทความพิการ)

3.แผนระยะยาว (ปี 2552-2555)
- การเตรียมนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2554 – 28 สิงหาคม 2555 (แข่งขันระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2555 )
- การเตรียมนักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330