พัทธยา เทศทอง


ชื่อ-นามสกุล : พัทธยา เทศทอง / Pattaya Tadtong
ชื่อเล่น : แดง
วันเดือนปีเกิด : วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2522
สถานที่เกิด : จังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย
สัญชาติ : ไทย
นักกีฬา : บอคเซีย

ประวัติครอบครัว
- บิดา นาย สวัสดิ์ เทศทอง และ มารดา นาง ฉวีวรรณ เทศทอง มีพี่สาวหนึ่งคน อาศัยอยู่ตำบลถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

เกียรติประวัติและผลงานที่ผ่านมา
ปีพ.ศ. 2547 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ระหว่างวันที่ 17-24 กันยายน 2547
- เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล BC1
ปีพ.ศ.2552 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ 3rdASIA & SOUTH PACIFIC BOCCIA CHAMPIONSHIPS 2009 ระหว่างวันที่ 14-22 สิงหาคม 2552 ณ KOWLOON PARK SPORTS CENTER KOWLOON ประเทศฮ่องกง
- อันดับที่ 1 ประเภททีม BC1+BC2
- อันดับที่ 4 ประเภทบุคคล BC1
ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการ CPISRA BOCCIA WORLD CHAMPIONSHIPS LISBOA 2010 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส
- อันดับที่ 3 ประเภทบุคคล BC 1
- อันดับที่ 2 ประเภททีม BC 1+ BC 2 (นายพัทธยา เทศทอง,นายทินกร เทพแดง)
ปีพ.ศ.2555 เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2555
- เหรียญทอง ประเภททีม BC1-2 ( นายพัทธยา เทศทอง, นายมงคล จิตรเสงี่ยม, นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์, นายวัชรพล วงษา)
- เหรียญทอง ประเภทบุคคล BC1


Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330