พัทธยา เทศทอง
ภาพการแข่งขันพาราลิมปิค London2012 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2555

 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330