พัทธยา เทศทอง
Mv ประมวลภาพการแข่งขัน เอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ นครกวางโจ่ว ประเทศจีน
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330