พัทธยา เทศทอง


คณะนักกีฬาพาราลิมปิกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬาพาราลิมปิกเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ซึ่งนักกีฬาทุกคนต่างมีความปลื้มปีติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมโกศ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวก ได้แก่ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพภาคที่ 1 และสำนักพระราชวัง

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330