พัทธยา เทศทอง


การบริจาคเงินมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
รายละเอียด และขั้นตอนการบริจาคเงินมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
สามารถบริจาคได้โดยโอนเงินผ่อนบัญชีธนาคารมีรายละเอียดดังน้ี
- ชื่อธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์
- สาขา : สาขาบางกระบือ (0018)
- ประเภท : ออมทรัพย์
-ชื่อบัญชี : มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
-เลขที่บัญชี : 018-252444-1
ขั้นตอนมีดังนี้:
1.โอนเงินผ่อนบัญชีธนาคารตามรายละเอียดด้านบน
1.1.เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วส่งใบนำฝาก(PayIn) พร้อมเขียนช่ือ–ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ มา ทางแฟกซ์ เบอร์ 02-216-7728 (หากไม่สะดวกแฟกซ์ สามารถส่งไปรษณีย์ มายังสำนักงานมูลนิธิฯ) เพื่อออกใบเสร็จและหนังสือขอบคุณ
2.เช็คสั่งจ่าย “มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย” ส่งมายังสำนักงานมูลนิธิ
ที่อยู่ : 154 ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ(ประตู18) ถนนพระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ : สามารถนำใบเสร็จ ไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330