พัทธยา เทศทอง


Welcome to the PARALYMPIC COMMITTEE of THAILAND

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สื่อมวลชน, สมาคมกีฬาคนพิการทั้ง 5 สมาคม และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “Para+Press 2018” โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกัน

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำโดยท่านประธานจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
นำน้องโบว์ “เกวลิน วรรณฤมล” นักกรีฑาผู้พิการทางสายตาสาวทีมชาติไทย เข้าทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ด้วยเครื่อง VO2Max ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(ซีพี) ร่วมกันเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ สนับสนุนอาหารและการสื่อสารทัพนักกีฬาคนพิการไทย
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330