พัทธยา เทศทอง


การขึ้นทะเบียนนักกีฬา
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนนักกีฬา
Medical_Diagnostics_Form_for_Athletes_with_Visual_Impairments
IPC_Eligibility_Agreement_Athlete
Medical Diagnostics Form for athletes with physical impairment
 
 

Official Website of the PARALYMPIC THAI COMMITTEE
copyright © 2016. all rights reserved
NPC Thailand 154 National Stadium Rama 1 Road Pathumwan Bangkok 10330 Thailand.
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330